Sự khác nhau giữa Cpanel và WHM

Cách tốt nhất để hiểu được sự khác biệt giữa WHM và cPanel là WHM dành cho những người quản trị máy chủ (Quản trị Hệ thống) và Người bán trong khi đó cPanel dành cho Người dùng cuối (ví dụ khách hàng). Những Khác Biệt Chính Giữa CPanel & WHM Là Gì? WHM và cPanel có thể được…