Hosting SEO – Hosting nhiều IP

Hosting là dịch vụ lưu trữ và duy trì website hoạt động ổn định. Hosting SEO là dịch vụ Share Hosting cho phép một tài khoản host chạy nhiều website và mỗi website có một địa chỉ IP riêng biệt. Bản chất của Hosting SEO là host được tối ưu tốt nhất cho SEO, phù…
Hướng dẫn sửa lỗi Nginx is functioning normally trên Hosting DirectAdmin

Lỗi này thường xuất hiện khi Bạn sử dụng SEO Hosting (Nhiều IP) hoặc do lỗi chưa add tên miền hoặc add tên miền lỗi. Click vào bài viết để xem cách khắc phục nhé Trong quá trình sử dụng, đôi khi Bạn gặp lỗi này: “Nginx is functioning normally“, xin đừng lo lắng, mình…