Magento Business Intelligence là gì?

Magento Business Intelligence dựa trên đám mây sẽ cho phép hợp nhất và phân tích dữ liệu có ý nghĩa, trong chính nền tảng Magento. Vào tháng 8 năm ngoái, Magento đã mua lại RJ Metrics và cộng đồng chắc chắn rất phấn khích trước việc mua lại này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với…