Hướng dẫn tạo, import SSH key để sử dụng cho VPS DreamCompute

Đánh giá hosting Tin tức

Để tạo, đăng nhập vào VPS, DreamCompute yêu cầu bạn sử dụng SSH key thay vì sử dụng password như thông thường. Để tạo và import SSH key vào tài khoản DreamCompute, bạn thực hiện các bước sau (bạn nào đã sử dụng VPS RunAbove thì đã quen với thao tác này rồi):

1. Tải về phần mềm tạo key PuTTYgen tại đây (dùng cho Windows), các HĐH khác tải  tại đây.

2. Tạo key và lưu key vào máy tính

– Chạy PuTTYgen, bấm Generate sau đó di chuột bên trong sửa số của PuTTYgen để tạo SSH key (di chuột cho đến khi hoàn tất tạo key).

– Bấm Save Private key để lưu lại key vừa tạo. Nên lưu cẩn thận vì bạn còn cần sử dụng key này để đăng nhập vào VPS DreamCompute về sau

3. Import key vào tài khoản DreamCompute

– Chọn và copy toàn bộ nội dung Public key ở cửa sổ PuTTYgen

– Đăng nhập vào DreamCompute Dashboard, chọn menu Access & Security, tab Key pair, chọn Import Key Pair

– Đặt tên Key, dán nội dung key vào ô Public Key và chọn Import Key Pair là xong

Bạn có thể sử dụng SSH key này để tạo một hay nhiều VPS, cũng có thể tạo nhiều SSH key để sử dụng cho các VPS khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *