Hosting SSD, lựa chọn hoàn hảo để tăng tốc website

Nếu bạn điều hành một trang web thương mại điện tử và bạn muốn phát triển doanh nghiệp của mình, bạn cần một trang web nhanh. Đơn giản là bởi- các trang web nhanh luôn mang lại kết quả tốt hơn so với các trang web chậm hơn. Điều này không chỉ dành các website lớn như Amazon. Bất kỳ doanh…Những yếu tố gây chiếm dụng CPU và cách giải quyết

CPU bị tăng cao dẫn đến limit là một vấn đề rất phổ biến khi sử dụng shared hosting. Máy chủ shared hosting có hàng trăm đến hàng nghìn trang web và mỗi website lại sử dụng nhiều câu lệnh PHP và truy vấn MySql. Điều gì có thể dẫn đến CPU cao Cài đặt nhiều plugin trên website…