Khắc phục lỗi 500 internal server error trên cPanel hosting

HOSTING MIỄN PHÍ Tin tức

1. Khắc phục lỗi 500 internal server error trên cPanel hosting là gì?

Lỗi 500 (Internal server error) là một lỗi khá nhiều bạn mắc phải và thường gây lúng túng cho các bạn mới vì bạn không biết nó là cái gì và cũng chưa biết cách xử lý. Lỗi 500 – Internal server error thường xuyên gặp khi ta chuyển host, up code mới lên host

2. Nguyên nhân gây ra lỗi 500 internal server error?

  • Lỗi do CHMOD hoặc file sai:
  • Lỗi do file .htaccess :
  • Lỗi do mã nguồn ko tương thích :
  • Lỗi do mã nguồn của bạn khi chạy bị dính vào vòng lặp vô tận hay trả về các giá trị không xác định.

3. Cách khắc phục lỗi 500 internal server error trên cPanel hosting?

Cách 1: Lỗi do CHMOD thư mục hoặc file sai : Kiểm tra lại phân quyền cho code dã đúng hay chưa, Lỗi này rất hay thường gặp, đối với linux thì CHMOD đúng cho thư mục là 755 và cho file là 644.

Cách 2. Lỗi do file .htaccess : Lỗi này cũng rất hay xảy ra, nếu bạn sử dụng file .htaccess với nội dung ko chính xác hoặc mở các hàm không được phép sẽ gây ra lỗi 500 cho mã nguồn. Bạn nên thử thay đổi tên file .htaccess đi và test nếu website hoạt động bình thường.

Cách 3. Lỗi do mã nguồn ko tương thích : Lỗi này thường ít xảy ra, trong trường hợp mã nguồn của bạn yêu cầu 1 số module đặc biệt nào đó mà server không hỗ trợ.

Cách 4, Lỗi do mã nguồn của bạn khi chạy bị dính vào vòng lặp vô tận hay trả về các giá trị không xác định.

5, Nếu làm như trên mà bạn vẫn không khắc phục được bạn có thể xem lại log lỗi trên server để biết chi tiết về lỗi, nếu host của bạn không lưu log hoặc bạn không có quyền xem log trên server bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *