Cách check theme WordPress?

Kiến thức hosting Tin tức

 

1. Mục đích của việc check theme WordPress?

Đôi khi chúng ta muốn kiểm tra một mã nguồn bất kỳ của một website nào đó, đơn giản vì nó đẹp và bạn muốn xem họ đang sử dụng theme wordpress gì,.. Ngoài ra còn có thể là một số mục đích khác như:

  • Xác định tính năng và thiết kế
  • Đảm bảo tính linh hoạt và tùy biến
  • Kiểm tra tính tương thích và bảo trì
  • Tìm hiểu về hỗ trợ và cộng đồng

2. Cách check website có phải là theme WordPress không?

Cách 1:

Xem mã nguồn HTML của trang web bằng cách nhấp chuột phải vào trang web, chọn “View Page Source” hoặc “Inspect”, sau đó tìm kiếm các đoạn mã hoặc dấu hiệu liên quan đến WordPress như các thẻ CSS classes hoặc JavaScript files đặc trưng của WordPress.

Cách 2:

Kiểm tra trong URL: Một số trang web WordPress sẽ có URL dạng /wp-content/themes/..., do đó, nếu bạn thấy các URL có cấu trúc tương tự trên trang web, có thể nó là một trang web WordPress.

Cách 3:

Sử dụng công cụ kiểm tra theme WordPress: Có một số công cụ trực tuyến miễn phí như “WP Theme Detector” hoặc “What WordPress Theme Is That” mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra theme của một trang web WordPress bằng cách nhập URL của trang web đó vào công cụ.

Cách 4:

Kiểm tra file robots.txt: Một số trang web WordPress có thể sẽ cung cấp một file robots.txt chứa các chỉ dẫn cho các trình thu thập dữ liệu web (các bots của công cụ tìm kiếm). Nếu bạn thấy một đường dẫn tới thư mục /wp-admin/ trong file robots.txt, có thể trang web đó là WordPress.

3. Kết luận:

Trên đây là một số cách mình sử dụng để check theme WordPress – Nếu có các cách hay hơn các bạn có thể cmt xuống phía dưới để share cho mn cùng được biết.

>>> Cách chuyển HTML sang WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *