Top 6 trang Web Server Free?

MÁY CHỦ VPS

1. Web Server Free là gì?

“Web server free” có thể được hiểu là một dạng web server mà bạn có thể sử dụng mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Dưới đây là một số khía cạnh mà bạn có thể xem xét khi nói về “web server free”:

 • Hosting Miễn Phí: Có nhiều dịch vụ hosting miễn phí như GitHub Pages, Netlify, hoặc Firebase Hosting cho phép bạn triển khai trang web của mình mà không phải trả phí. Tuy nhiên, giới hạn của chúng có thể gặp vấn đề nếu bạn cần nhiều tài nguyên hơn.
 • Server Software Miễn Phí: Có nhiều phần mềm máy chủ web mã nguồn mở miễn phí như Apache, Nginx, hoặc LiteSpeed Server mà bạn có thể sử dụng để triển khai trang web của mình. Tuy nhiên, bạn cần tự cài đặt và quản lý máy chủ của mình.
 • Dịch Vụ Cloud Có Tính Năng Miễn Phí: Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như AWS, Google Cloud, và Microsoft Azure thường có các dịch vụ miễn phí trong một khoảng tài nguyên nhất định. Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiều tài nguyên hơn, bạn có thể phải trả phí.

2. Top 6 trang Web Server Free?

Top 1: GitHub Pages:
 • Website: GitHub Pages
 • GitHub Pages cung cấp hosting miễn phí cho trang web được lưu trữ trên GitHub. Bạn có thể sử dụng Jekyll hoặc đơn giản là đưa các tệp HTML/CSS/JS lên repository của mình.
Top 2: Netlify:
 • Website: Netlify
 • Netlify là một dịch vụ triển khai và hosting miễn phí, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và framework. Nó cung cấp tích hợp với GitHub và nhiều tính năng như CI/CD.
Top 3: Firebase Hosting:
 • Website: Firebase Hosting
 • Firebase của Google cung cấp dịch vụ hosting miễn phí cho trang web và ứng dụng web. Nó kết hợp tốt với các ứng dụng được xây dựng bằng Firebase.

Top 4: Heroku:

 • Website: Heroku
 • Heroku cung cấp một nền tảng cloud có thể triển khai ứng dụng web miễn phí với một lượng nhất định của tài nguyên. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình.
Top 5: Glitch:
 • Website: Glitch
 • Glitch là một nền tảng phát triển web và hosting miễn phí, cho phép bạn tạo các ứng dụng web và API.
Top 6: Vercel:
 • Website: Vercel
 • Vercel cung cấp dịch vụ hosting cho ứng dụng web và trang web tĩnh. Nó hỗ trợ CI/CD và tích hợp tốt với nhiều framework.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *