Thiết lập email trong Windows Mail (chỉ dành cho người dùng windows7 & 8)

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn quy trình thiết lập tài khoản email để thiết lập email trong Windows Mail (dành cho người dùng Windows 7 & 8)

Bước 1:

Trong Windows Mail, đi đến Tool trình đơn và bấm vào Account  .

Bước 2:

Nhấp vào nút Add ở phía trên bên phải.

Bước 3:

Trong cửa sổ Chọn Email Account ,>> Next

Bước 4: Trong cửa sổ Tên của bạn , nhập tên bạn muốn người nhận thấy khi họ nhận được e-mail của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo .

Bước 5: Trong cửa sổ Địa chỉ e-mail Internet, nhập địa chỉ e-mail của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo .

Bước 6: Trong cửa sổ Thiết lập máy chủ e-mail , nhập thông tin máy chủ e-mail như hình dưới đây, thay thế “user1234” bằng tên người dùng của bạn.

Bước 7: Trong cửa sổ Internet Mail Logon , nhập ID Internet và mật khẩu cho tài khoản e-mail của bạn (bạn không cần nhập mật khẩu, nhưng nếu có, bạn sẽ tự động đăng nhập vào máy chủ e-mail mỗi khi bạn mở Windows Gửi thư với điều kiện là dấu kiểm trong hộp bên cạnh Ghi nhớ mật khẩu ).

Bước 8:

Bạn sẽ thấy màn hình sau đây; chọn như hình bên dưới và Finish

Bước 9: Bây giờ bạn sẽ kết thúc ở màn hình Tài khoản Internet ; bấm đúp vào tài khoản e-mail của bạn.

Bước 10: Ở đầu cửa sổ Thuộc tính xuất hiện, nhấp vào tab Nâng cao và xác minh cài đặt của bạn giống như trong hình dưới đây.

Bước 11: Bây giờ hãy nhấp vào tab IMAP và trong đường dẫn thư mục gốc: trống, hãy nhập mail / . Cũng bỏ chọn hộp Kiểm tra thư mới trong tất cả các thư mục .

Bước 12: Nhấp vào Ok để lưu tất cả các cài đặt này, sau đó nhấp vào Đóng để thoát khỏi cửa sổ Tài khoản Internet . Giờ đây, Windows Mail sẽ hỏi bạn xem bạn có muốn truy xuất thư của mình không.

Định cấu hình Cài đặt Xóa và Thùng rác

Bước 1:Tới các Công cụ trình đơn và bấm vào Options … .

Bước 2: Nhấp vào tab Nâng cao ở trên cùng, sau đó nhấp vào nút Bảo trì .

Bước 3: Chọn hai hộp kiểm trên cùng cho Thư trống từ thư mục ‘Các mục đã Xóa’ khi thoát và Xóa các thư đã xóa khi rời khỏi thư mục IMAP . Nhấp vào Đóng khi bạn hoàn tất.

Bước 4: Giờ đây, Windows Mail sẽ tự động xóa thư không mong muốn của bạn khi bạn thoát khỏi chương trình.
>>> Xem thêm email server


Leave a Reply