More from: hosting

Hosting SSD, lựa chọn hoàn hảo để tăng tốc website

Nếu bạn điều hành một trang web thương mại điện tử và bạn muốn phát triển doanh nghiệp của mình, bạn cần một trang web nhanh. Đơn giản là bởi- các trang web nhanh luôn mang lại kết quả tốt hơn so với các trang web chậm hơn. Điều này không chỉ dành các website lớn như Amazon. Bất kỳ doanh…
Hosting SEO – Hosting nhiều IP

Hosting là dịch vụ lưu trữ và duy trì website hoạt động ổn định. Hosting SEO là dịch vụ Share Hosting cho phép một tài khoản host chạy nhiều website và mỗi website có một địa chỉ IP riêng biệt. Bản chất của Hosting SEO là host được tối ưu tốt nhất cho SEO, phù…