Tìm hiểu về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu database trên Magento

Bài viết sẽ giới thiệu tới người đọc hệ thống cơ sở dữ liệu database được sử dụng trong Magento. Hệ thống cơ sở dữ liệu trong Magento Không giống như các nền tảng khác, Magento sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu EAV. Điểm mạnh của mô hình này là tính linh hoạt khi…