Hướng dẫn fix lỗi “unexpected token `$’do\r” khi chạy file bash

Nguyên nhân: Lỗi này là do lúc soạn thảo file bash trên hệ điều hành Windows, để chạy trên linux cần phải xóa dấu \r (ẩn) Cách 1: Chuyển đổi ký tự khoảng trắng \r sang định dạng của linux Gõ lệnh awk ‘{ sub(“\r$”, “”); print }’sh-copy.sh > sh-copy2.sh lệnh này sẽ convert các…


Thiết lập email trong Windows Mail (chỉ dành cho người dùng windows7 & 8)

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn quy trình thiết lập tài khoản email để thiết lập email trong Windows Mail (dành cho người dùng Windows 7 & 8) Bước 1: Trong Windows Mail, đi đến Tool trình đơn và bấm vào Account … . Bước 2: Nhấp vào nút Add ở phía trên bên phải. Bước 3: Trong cửa…


Cách Fix lỗi Mysqli_real_connect(): (hy000/1045): access denied for user ‘root’@’localhost’

Xin chào! Với những bạn nào không có điều kiện sử dụng hosting chả hạn thì việc sử dụng Xampp để lưu trữ web gần như là điều bắt buộc vì nó rất phổ biến. Tuy nhiên đôi khi chúng cũng xảy ra lỗi và tiêu biểu có thể là lỗi  Mysqli_real_connect(): (hy000/1045): access denied…