Hướng dẫn tạo, quản lý VPS tại DreamCompute

Sử dụng nền tảng OpenStack nên cách tạo, quản lý VPS tại DreamCompute có nhiều điểm khác so với DigitalOCean hay Vultr. Để thực hiện các thao tác này, bạn phải đăng nhập vào DreamCompute Dashboard

1. Tạo VPS

– Bước 1: Trước khi tạo VPS, phải đảm bảo rằng bạn đã tạo và import SSH key vào tài khoản DreamCompute. Nếu chưa thực hiện, xem hướng dẫn tại đây

– Bước 2: Chọn menu Instances, bấm nút Launch Instance

img_54fa7529f2da7

Cấu hình các thông số cho VPS cần tạo:

Trong tab Detail:

  • Availability Zone: Chọn datacenter
  • Instance Name: Tên VPS
  • Flavor: Chọn cấu hình (dung lượng RAM, số core CPU….) cho VPS
  • Instance Count: Số VPS cần tạo
  • Instance Boot Source: Chọn hình thức boot cho VPS
  • Image Name: Chọn hệ điều hành
  • Device size (GB): Dung lượng ổ cứng

img_54fa76906aa8a

Trong tab Access & Security: Chọn Key Pair và Security Groups

img_54fa77c675f4d

Thông số ở các tab khác có thể để mặc định.

Sau khi chọn xong, bấm LAUNCH để bắt đầu tạo VPS. Quá trình diễn ra khá nhanh khoảng 2 đến 3 phút là bạn có thể sử dụng VPS được rồi.

2. Quản lý VPS

Hầu hết các thao tác quản lý VPS được đưa vào mục Action ở từng VPS. Bạn có thể tạo snapshot, gán Floating IP, chỉnh sửa tên, chỉnh sửa Security Group, khởi động lại, tạo lại, xóa… và nhiều hoạt động khác đối với VPS

img_54fa9bd957690

– Gán Floating IP: Khi mới tạo xong, IP mới chỉ được cấp Private IP, phải gán Floating IPthì VPS mới giao tiếp ra bên ngoài internet được. Cách gán như sau: Chọn lệnh Associate Floating IP ở mục Action:

  • IP Address: IP cần gán (Floating IP)
  • Port to be associated: IP được gán (chọn IP v4, không chọn IPv6)

img_54fa9de72de0e

Để bỏ gán, chọn lệnh Disassociate Floating IP

– Mở port: Nếu dùng Security Group default, chỉ có một số cổng (port) phổ biến được mở. Nếu muốn sử dụng các cổng khác, bạn phải thực hiện thao tác mở cổng: Vào menu Access & Security, tab Security Groups, chọn Manager Rules ở group mà bạn đang sử dụng (ví dụ này là group default).

img_54faa01cf2b11

Tại trang Security Group Rules, bạn có thể thêm (add) hoặc xóa (delete) các cổng tùy ý.

img_54faa0cf98bb6

Trên đây chỉ là một số thao tác cơ bản, các bạn có thể tìm hiểu thêm.


Leave a Reply