Hướng dẫn quản lý tên miền khi sử dụng Cloudflare

Cloudflare cung cấp một cách tuyệt vời để quản lý tất cả miền bạn đã định cấu hình để sử dụng dịch vụ của họ. Bạn được cung cấp quyền truy cập vào Khu vực khách hàng của riêng bạn, nơi bạn sẽ có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau để tận dụng tối đa các dịch vụ tuyệt vời mà Cloudflare cung cấp.

BƯỚC 1 Định cấu hình Miền bằng Cloudflare

Nếu bạn đang đăng nhập vào Khu vực Khách hàng của bạn với Cloudflare lần đầu tiên, có thể bạn sẽ được nhắc nhở với biểu mẫu Add Site nơi bạn có thể định cấu hình tên miền mới. Sau đó, Cloudflare sẽ bắt đầu quá trình thêm miền của bạn vào Khu vực khách hàng của bạn.

Bạn sẽ phải chỉ định trang web mà bạn muốn thêm và nhấp vào nút Begin Scan .

 

Khi quá trình quét đã hoàn tất, bạn sẽ có thể nhấp vào nút Continue Setup có sẵn .

 

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Configure your DNS records, nơi bạn có thể định cấu hình tất cả các bản ghi DNS cho tên miền của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, bạn sẽ cần cuộn xuống cuối trang và sử dụng nút Continue.

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ cần phải chọn một kế hoạch cho tài khoản của bạn. Bạn có thể chọn giữa các cấp độ miễn phí và các gói trả tiền khác nhau. Nhấp vào nút Continue khi bạn đã sẵn sàng.

 

Tiếp theo, bạn sẽ thấy trang Change your Nameservers , nơi bạn sẽ thấy hướng dẫn về cách cập nhật cặp máy chủ tên miền của bạn.

 

BƯỚC 2 Thay đổi Máy chủ tên trong Khu vực Khách hàng của bạn

Điều này nên được thực hiện bên ngoài Vùng khách hàng Cloudflare và chính xác hơn nơi miền của bạn được đăng ký. Mỗi Nhà đăng ký cung cấp cho khách hàng của họ một bảng điều khiển để quản lý tên miền của họ và ở đó bạn sẽ có thể thay đổi máy chủ tên mà miền của bạn sẽ sử dụng.

Trong ví dụ này sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng khu quản trị của Cloudflare  Client Area > Domains > My Domains > Manage Domain > Nameservers.

Áp dụng Máy chủ tên Cloudflare và nhấp vào nút Change máy chủ tên miền ở cuối trang.

Khi máy chủ tên được thay đổi, bạn sẽ cần cho phép tối đa 24 giờ trong khoảng thời gian tuyên truyền sau khi thay đổi đó được chuyển. Lưu ý rằng khoảng thời gian này không phụ thuộc vào bạn và cũng không phụ thuộc vào chúng tôi và bạn không thể làm gì để tăng tốc độ này.

Bây giờ bạn đã cập nhật máy chủ định danh của mình, vui lòng quay lại Vùng khách hàng Cloudflare, nơi bạn sẽ cần nhấp vào nút Continue sẽ đưa bạn đến trang  Overview. Ở đó bạn sẽ nhận thấy rằng tên miền của bạn sẽ được thêm vào dịch vụ Cloudflare và nó sẽ được liệt kê trong khung nhìn bảng ở cuối trang.

BƯỚC 3 Xóa miền khỏi Cloudflare

Xóa miền khỏi dịch vụ Cloudflare cũng là một thủ tục dễ dàng. Sau khi miền được thêm vào và sau đó được liệt kê lần lượt, bạn sẽ có thể truy cập miền đó qua mũi tên ở phía trên cùng bên trái của Vùng khách hàng Cloudflare của bạn.

Nếu bạn nhấp vào nó và chọn các tùy chọn nâng cao cho tên miền, bạn sẽ thấy một  tính năng Delete Domain. Nhấp vào nút Delete để xóa miền khỏi Cloudflare.

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận và sau khi bạn xác nhận việc xóa tên miền của bạn sẽ bị xóa thành công.

Đó là tất cả những gì bạn cần biết để truy cập vào Cloudflare Client Area và quản lý các miền bạn có với dịch vụ Cloudflare!

Leave a Reply