Hướng dẫn đăng nhập vào trang quản trị của Cloudflare

Bảng điều khiển Cloudflare là một Tính năng hữu ích cho phép bạn chỉnh sửa các bản ghi DNS có trong vùng DNS cho miền của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ có thể mua các tính năng mới do Cloudflare cung cấp và duyệt qua nhiều thống kê được cung cấp cho lưu lượng truy cập trên trang web của bạn.

Thông tin chi tiết về các bước bạn cần thực hiện sau khi kích hoạt thông qua tính năng Cloudflare cPanel bạn có thể tìm thấy trong blog chính thức của Cloudflare về vấn đề này. Trong một vài dòng tiếp theo của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách truy cập bảng điều khiển Cloudflare của bạn nằm bên trong Khu vực Khách hàng của bạn với Cloudflare.

Nếu bạn đã tạo ra khách hàng CloudFlare của bạn thông qua tính năng CloudFlare cPanel bạn có lẽ hầu hết đã nhận được một email với nội dung như sau (hoặc tương tự)

subject: “ Chào mừng bạn đến CloudFlare, hợp tác với FastComet Inc ”

Trong email đó, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết và cũng là URL bạn nên sử dụng để đặt mật khẩu mới cho Khu vực Khách hàng của bạn với Cloudflare. Nếu bạn nhấp vào URL được cung cấp ở đó, bạn sẽ được chuyển đến trang ” Đặt lại mật khẩu “, nơi bạn sẽ có thể đặt mật khẩu mới cho Khu vực khách hàng Cloudflare của mình.

Ở đây bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu mới cho tài khoản của bạn và tương ứng xác nhận nó. Ở cuối biểu mẫu này, bạn sẽ cần phải chỉ cần nhấn nút Thay đổi mật khẩu của tôi để bạn có thể thay đổi mật khẩu tương ứng cho Vùng khách hàng Cloudflare của bạn.

Một khi bạn đã làm điều đó, bạn sẽ có thể đăng nhập thông qua biểu mẫu đăng nhập chuẩn được cung cấp để giảm bớt quyền truy cập của khách hàng.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được đưa vào phần “ Trang web ” nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các trang web bạn đã định cấu hình trong dịch vụ Cloudflare của mình. Tất nhiên nếu bạn không có trang web nào được thêm vào, bạn sẽ được nhắc thêm như vậy.

Xin chúc mừng! Bây giờ bạn hoàn toàn biết được cách truy cập vào Vùng khách hàng của mình sau khi bạn định cấu hình tên miền của mình thông qua tính năng Cloudflare cPanel.

Leave a Reply