Cấu hình tối thiểu để chạy Minecraft? Và cách tạo server Minecraft riêng trên Linux?

Minecraft là một tựa game cực kỳ nổi tiếng được sáng lập Thụy Điển Markus Notch Persso và sau đó được công ty Mojang phát triển. Đây là một tựa game sinh tồn trong thế giới Zombie. Khi vào trò chơi bạn sẽ phải nhập vai thành nhân vật Steve và được đưa vào một thế giới ô vuông cùng với nhiều loại sinh vật khác nhau. Ở thế giới này bạn cần chặt cây, đào đá và làm mọi việc để sinh sống.

1. Cấu hình tối thiểu để chạy Minecraft?

– Cấu hình tối thiểu:

  • 1024MB hoặc 1GB RAM để khởi động
  • Sử dụng CPU E5-2670 trở lên

Các bạn có thể sử dụng VPS hoặc cloud sever tại iNET để đảm bảo chất lượng sever tốt nhất

2. Cách tạo server Minecraft trên Linux

Trước khi bắt đầu, lưu ý là yêu cầu tối thiểu của bài hướng dẫn này là bản Ubuntu 16.04 và CentOS 7 trở lên. Bạn cần kết nối tới server qua SSH. Để đăng nhập server, mở terminal (hoặc dùng Putty SSH Terminal nếu bạn đang dùng Windows) và gõ lệnh sau:

ssh username@ipaddress

Minecraft server cần Java để chạy. Bạn có thể đã có sẵn Java trên máy rồi. để kiểm tra, thực thi lệnh sau:java –version
Nếu bạn thấy thông báo nói là bạn chưa có Java, hãy tiếp tục làm theo các bước sau. Ngược lại thì hãy bỏ qua và làm tiếp Bước 2.
Chạy lệnh sau trong terminal để tải package cài đặt mới nhất cho máy của bạn, nó bao gồm Java:
Trên Ubuntu:
sudo apt-get update
sudo apt-get install default-jdk
Trên CentOS:
sudo yum update
sudo yum install java -y
Sau khi cài Java xong, bạn có thể cài Screen:
Trên Ubuntu:
sudo apt-get install screen
Trên CentOS:
sudo yum install screen -y

3. Cài đặt Minecraft Server trên Linux

Với những bước chuẩn bị cần thiết, bây giờ bạn có thể tập trung cài đặt Minecraft server. Để làm việc này, chỉ cần lặp lại các bước sau:

Để tránh làm rối hệ thống, hãy tạo một thư mục chứa tất cả các file MineCraft bên trong.Để tạo mới thư mục, chạy lệnh:
mkdir minecraft
Khi tạo xong, hãy truy cập vào thư mục này bằng lệnh:
cd minecraft

Tiếp theo, bạn cần có wget trên máy. Nếu không có hãy chạy lệnh sau để cài wget:
On Ubuntu:
sudo apt-get install wget
On CentOS:
sudo yum install wget -y
Sử dụng wget để tải Minecraft server properties file:
wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/bb2b6b1aefcd70dfd1892149ac3a215f6c636b07/server.jar

Chạy file cấu hình Minecraft server bằng lệnh sau. Nếu muốn dùng giao diện đồ họa chỉ cần bỏ nogui khỏi lệnh:

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.1.15.2.jar nogui

Vào lúc này,  ứng dụng vẫn chưa chạy. Nó sẽ tạo ra file EULA (end-user license agreement) trước và chúng ta cần chấp nhận thỏa thuận người dùng này.

Để chấp nhận Minecraft’s EULA, mở eula.txt bằng Nano text editor:

sudo nano eula.txt

Tìm dòng sau:

eula=false

Đổi thành:

eula=true

Rồi lư lại thay đổi.

Sau đó, kích hoạt Screen để server chạy nền:

screen -S "Minecraft server 1"

Bạn có thể đổi tên theo sở thích.

Chúc mừng! Bạn đã thành công cài đặt server Minecraft trên Ubuntu và CentOS.

Bước 3 – Chạy Minecraft server

Bạn đã đến bước cuối cùng trong cách tạo server Mincraft – cài đặt Minecraft server. Để thực hiện việc này, chạy lệnh sau trong terminal:

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui

Như bạn đã thấy, Minecraft đòi hỏi bạn cần có  1024MB hoặc 1GB RAM để khởi động. Đây là yêu cầu thấp nhất, chúng tôi khuyên bạn nên dùng nhiều RAM hơn để có hiệu năng tốt hơn. Để cấp nhiều bộ nhớ hơn cho server, chỉ cần thay thế 1024 trong phần -Xmx và -Xms bằng 2048 (2GB) và hơn nữa.

Đây là kết quả sau khi bạn thực thi command trên:

minecraft server

Và vậy là xong: Minecraft server sẽ cài xong trong ít phút. Server đang chạy nền cho mỗi lần sử dụng screen. Để thoát khỏi screen, gõ CTRL + A rồi D. 

Bạn có thể quay lại bước này và mở lại màn hình bằng cách gõ lệnh:

screen -r

Cuối cùng, bạn có thể điều chỉnh thêm trong file cài đặt của server bằng nano:

nano ~/minecraft/server.properties

Leave a Reply