Cẩm nang hosting

File .htaccess là gì? Những điều cần biết về file .htacess

File .htaccess là gì? File .htaccess là tệp cấu hình ảnh hưởng đến cách máy chủ web phản hồi các yêu cầu khác nhau. Nó được hỗ trợ bởi một số máy chủ web, bao gồm cả phần mềm Apache phổ biến được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ hosting web. Các tập tin .htaccess hoạt…

Những yếu tố gây chiếm dụng CPU và cách giải quyết

CPU bị tăng cao dẫn đến limit là một vấn đề rất phổ biến khi sử dụng shared hosting. Máy chủ shared hosting có hàng trăm đến hàng nghìn trang web và mỗi website lại sử dụng nhiều câu lệnh PHP và truy vấn MySql. Điều gì có thể dẫn đến CPU cao Cài đặt nhiều plugin trên website…