Cẩm nang hosting

File .htaccess là gì? Những điều cần biết về file .htacess

File .htaccess là gì? File .htaccess là tệp cấu hình ảnh hưởng đến cách máy chủ web phản hồi các yêu cầu khác nhau. Nó được hỗ trợ bởi một số máy chủ web, bao gồm cả phần mềm Apache phổ biến được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ hosting web. Các tập tin .htaccess hoạt…