Cài đặt osTicket với LAMP Stack trên Fedora 34

1. Giới thiệu

osTicket là một hệ thống bán vé mã nguồn mở dựa trên web để đơn giản hóa trải nghiệm của khách hàng. Nó được viết bằng PHP và MySQL / MariaDB. Ngoài quy trình cài đặt dễ theo dõi, osTicket đi kèm với các báo cáo bảng điều khiển phong phú, chủ đề trợ giúp có thể định cấu hình, thỏa thuận mức dịch vụ, bộ lọc vé và API tích hợp. osTicket miễn phí và hơn 5 triệu người dùng dựa vào phần mềm này để định tuyến liền mạch các truy vấn của khách hàng được tạo thông qua biểu mẫu web, email hoặc API. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một cổng hỗ trợ khách hàng mạnh mẽ với osTicket trên ngăn xếp LAMP chạy trên Fedora 34.

Điều kiện tiên quyết:

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo bạn có những điều sau đây.

  • Máy chủ Fedora 34 .
  • Tên miền chẳng hạn như example.com.
  • Người dùng sudo không phải root
  • A Fedora 34 LAMP Stack

Trả lời trình hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành những việc sau:

  • Cài đặt hệ thống
  • Tài khoản người dùng quản trị
  • Cài đặt cơ sở dữ liệu. Tại đây, bạn nên nhập chi tiết cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo trước đó trong hướng dẫn này.

Quá trình cài đặt osTicket của bạn sẽ được hoàn tất và bạn sẽ thấy kết quả sau.

Hoàn tất cài đặt osTicket bằng cách xóa thư mục cài đặt.

$ sudo rm -rf /var/www/os_ticket/upload/setup

Xóa quyền ghi vào tệp cấu hình osTicket chính.

$ sudo chmod 0644 /var/www/os_ticket/upload/include/ost-config.php

Sự kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã cài đặt osTicket với ngăn xếp LAMP trên Fedora 34. Bây giờ bạn có thể tiếp tục và sử dụng bảng điều khiển bán vé dựa trên web trực quan để quản lý các truy vấn của khách hàng.

>> Cách cài đặt CMS phông nền trên Fedora 35


Leave a Reply