Cách tạo bảng trong WordPress?

1. Bảng HTML

Một trong những phương pháp phổ biến nhất để xây dựng bảng là sử dụng HTML. Chúng có thể được mã hóa bằng tay hoặc bằng các plugin như TinyMCE Advanced hoặc các plugin tương tự.

TinyMCE Advanced có thể tạo bảng HTML dễ dàng. Chỉ cần đánh dấu số cột và hàng bạn muốn và điền vào thông tin của bạn. Các bảng nhỏ, chỉ có một vài cột, thường trông đẹp trên hầu hết các thiết bị và kích thước màn hình.

Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là đôi khi những màn hình nhỏ như điện thoại chúng sẽ không hiển thị được hết mà phải kéo sang để xem hình ảnh cho rõ.

2. Cách tạo bảng Responsive

Sử dụng CSS:

Dán mã này vào vị trí CSS của bạn:

@media only screenand (max-width: 840px) {
table.responsive {
margin-bottom: 0;
overflow: hidden;
overflow-x: scroll;
display: block;
white-space: nowrap;
}
}

Điều chỉnh chiều rộng tối đa (tôi đã chọn 840px) để chọn kích thước màn hình cho điểm ngắt.

* Sử dụng plugin

TablePress: TablePress là một trong những plugin bảng phổ biến nhất với hơn 500.000 lượt cài đặt đang hoạt động. Ngoài ra, TablePress không phản hồi. May mắn thay, có một giải pháp dễ dàng.

TablePress là một trong những plugin bảng phổ biến nhất với hơn 500.000 lượt cài đặt đang hoạt động.

Easy Table

Table Maker: Table Maker là một công cụ tạo bảng cho phép bạn chọn giữa việc xếp chồng các hàng hoặc cột. Các bảng được tạo riêng biệt và được đặt trong nội dung của bạn bằng cách sử dụng mã ngắn.


Leave a Reply