Cách tải xuống toàn bộ thư viện phương tiện WordPress?

Phương pháp 1. Cách tải xuống Thư viện phương tiện WordPress với Plugin

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Export Media Library. Khi bạn đã kích hoạt Export Media Library, hãy chuyển đến phần Media »Export trong khu vực quản trị của bạn và bạn sẽ thấy màn hình sau:

Trong menu thả xuống bạn có thể chọn “Single folder with all files”, có nghĩa là tất cả media của bạn sẽ được tải xuống vào một thư mục.

Nếu bạn chọn ‘Nested folders, thì media của bạn sẽ được đặt vào các thư mục riêng biệt dựa trên thời gian tải lên. Bạn chỉ việc tải xuống máy tính là ok.

Phương pháp 2. Cách tải xuống Thư viện phương tiện WordPress bằng UpdraftPlus

UpdraftPlus là plugin sao lưu WordPress tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để tạo bản sao lưu tự động cho trang web của mình. Khi bạn đã kích hoạt UpdraftPlus, hãy đi tới Setting »UpdraftPlus Backups , và bạn sẽ thấy màn hình sau:

Nhấp vào nút Backup Now, và sau đó bạn sẽ nhận được một cửa sổ bật lên.

Bạn cần chọn “Include your files in the backup”. Tiếp theo, bạn có thể nhấp vào nút ‘Backup Now’ và bạn sẽ thấy như sau:

Nhấp vào nút ‘Upload’ và bạn sẽ thấy màn hình này:

Sau đó bạn có dowload xuống máy tính của bạn.


Leave a Reply