Cách nhận số liệu thống kê về số lượng từ trong WordPress

Khi viết một bài đăng, bạn có thể có một số lượng từ cụ thể mà bạn muốn đạt được. Ngoài ra, theo dõi số liệu thống kê về số lượng từ của bạn có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết như độ dài bài đăng nào nhận được nhiều lưu lượng truy cập và mức độ tương tác nhất.

1. Phương pháp 1. Cách kiểm tra số lượng từ trên một bài viết trong WordPress

Chỉ cần nhấp vào biểu tượng ‘i’ ở đầu màn hình và WordPress sẽ hiển thị một số thống kê cơ bản cho trang hoặc bài đăng, bao gồm cả số lượng từ.

Tuyệt vời hơn nữa, số từ này sẽ tự động cập nhật khi bạn viết.  Nếu bạn có giới hạn từ, thì đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng để đảm bảo bạn không vượt quá giới hạn đó.

2. Phương pháp 2. Nhận thống kê số lượng từ chi tiết trong WordPress bằng plugin

Đôi khi bạn có thể muốn xem số liệu thống kê về số lượng từ cho một tác giả cụ thể, loại bài đăng hoặc thậm chí toàn bộ trang web của bạn.

Cách dễ nhất để có được những số liệu thống kê chi tiết này là sử dụng plugin WP Word Count . Plugin này hiển thị số lượng từ bạn đã viết dựa trên tháng, tác giả và loại bài đăng. Khi bạn đã hoàn thành việc đó, hãy chuyển đến Số lượng từ »Thống kê . Trước khi có thể nhận được số liệu thống kê của mình, bạn cần nhấp vào liên kết ‘tính toán’.

WP Word Count sẽ hỏi bạn có muốn đếm các từ cho tất cả nội dung của mình hay chỉ đếm nội dung được tạo trong một phạm vi ngày nhất định. Để tính tổng số từ cho toàn bộ trang web của bạn, hãy nhấp vào tùy chọn ‘Đếm tất cả nội dung trên trang web này cùng một lúc’. Sau đó, hãy tiếp tục và nhấp vào Tính số từ.

Sau một lúc, bạn sẽ thấy thông báo ‘Số lượng từ được tính thành công’.

WP Word Count bây giờ sẽ tiếp tục tự động tính toán thống kê của bạn khi bạn thêm nhiều bài đăng và trang vào trang web của mình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không cần phải nhấp vào liên kết ‘tính toán’ mỗi khi bạn muốn xem số liệu thống kê về số từ mới nhất.

Bây giờ, bất cứ lúc nào bạn muốn xem số liệu thống kê của mình, bạn có thể đi tới Đếm từ »Thống kê . Để xem tổng số từ cho tất cả nội dung của bạn, hãy nhấp vào tab Tất cả nội dung.

Trên màn hình này, bạn sẽ thấy tổng số từ cho các loại bài đăng khác nhau, được chia thành nội dung đã xuất bản và chưa xuất bản.

‘Tổng số từ’ là tổng số từ của bạn trên tất cả các loại nội dung.

Con số này kết hợp cả nội dung đã xuất bản và chưa xuất bản của bạn, vì vậy nó không nhất thiết phải là lượng từ mà khách truy cập sẽ thấy trực tiếp trên trang web của bạn.

Màn hình này cũng hiển thị số lượng từ riêng biệt cho nội dung đã xuất bản và chưa xuất bản.

Nếu bạn muốn xem số lượng từ cho các tháng cụ thể, thì chỉ cần nhấp vào tab ‘Thống kê Hàng tháng’. Điều này có thể giúp bạn phát hiện các xu hướng bao gồm cả những tháng làm việc hiệu quả nhất của bạn và những thời điểm bạn viết ít từ hơn so với những tháng khác

Nếu nhiều người viết cho blog WordPress của bạn , thì bạn có thể muốn xem tab ‘Thống kê tác giả’. Điều này cho phép bạn khám phá số liệu thống kê về số lượng từ của trang web của bạn theo tác giả.

Phương pháp 3. Cách thêm số liệu thống kê số lượng từ trong WordPress bằng cách sử dụng mã

Một tùy chọn khác để theo dõi số lượng từ là giải pháp mã. Đoạn mã này sẽ hiển thị số từ bên cạnh mỗi bài đăng trên màn hình Bài đăng »Tất cả bài đăng .Để hiển thị số lượng từ trên màn hình Tất cả bài đăng, bạn sẽ cần thêm một số mã vào trang web của mình. Bạn sẽ cần thêm mã sau:

add_filter('manage_posts_columns', 'wpbeginner_add_column');
function wpbeginner_add_column($wpbeginner_wordcount_column) {
    $wpbeginner_wordcount_column['wpbeginner_wordcount'] = 'Word Count';
    return $wpbeginner_wordcount_column;
}
 
//Link the word count to our new column//
add_action('manage_posts_custom_column''wpbeginner_display_wordcount');
function wpbeginner_display_wordcount($name)
{
   global $post;
   switch ($name)
{
     case 'wpbeginner_wordcount':
        //Get the post ID and pass it into the get_wordcount function//
            $wpbeginner_wordcount = wpbeginner_get_wordcount($post->ID);
            echo $wpbeginner_wordcount;
     }
}
function wpbeginner_get_wordcount($post_id) {
     //Get the post, remove any unnecessary tags and then perform the word count//
     $wpbeginner_wordcount = str_word_count( strip_tags( strip_shortcodes(get_post_field( 'post_content', $post_id )) ) );
      return $wpbeginner_wordcount;

Leave a Reply